Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.rosa3d.pl oraz sklepu internetowego https://sklep.rosa3d.pl/ (nazywany dalej: Sklepem), jego podstron, zawieranych umów sprzedaży oraz świadczonych usług elektronicznych oraz zasady i informacje dotyczące stosowanych plików cookies.
 2. Celem Polityki Prywatności jest zapewnienie Pani/Panu ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), dalej jako „RODO”.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: ROSA PLAST SP. z o.o. ul. Hipolitowska 102, Hipolitów, 05-074 Halinów, NIP: 8222390632.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
 5. korespondencyjnie na adres: ROSA PLAST SP. z o.o. ul. Hipolitowska 102, Hipolitów, 05-074 Halinów;
 6. telefonicznie: 22783 62 62;
 7. za pośrednictwem e-maila: biuro@rosaplast.pl.
 8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 9. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu przygotowania oferty, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, wystawianie faktur, prowadzenia dokumentacji;
 10. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentów księgowych będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych;
 11. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także do spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa i realizacji uzasadnionych interesów wynikających z działalności prowadzonej przez Administratora.
 13. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: bank, kancelaria prawna, firma informatyczna, dostawca usług hostingowych, firma transportowa, biuro rachunkowe – na podstawie umowy oraz zgodnie z poleceniami. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 14. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
 16. w celach związanych z wykonaniem umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tej umowy;
 17. w celach wynikających z przepisów prawa – do czasu wygaśnięcia okresu wymaganego tymi przepisami (tj. na cele podatkowe, rachunkowe oraz archiwizacyjne);
 18. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia lub do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 19. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Sklep używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu.